Booker we Wrocławiu: Tokarczuk, Croft, Lloyd-Jones

22 maja 2018 roku to bezsprzecznie jedna z najważniejszych dat w historii polskiej literatury. Tego dnia Olga Tokarczuk, jako pierwsza Polka, otrzymała Man Booker International Prize (The Man Booker Prize) – jedną z najważniejszych nagród literackich na świecie, a w roku bez literackiego Nobla, być może i najważniejszą. Jury Bookera doceniło angielskie wydanie powieści „Bieguni” w przekładzie Jennifer Croft.

>> For English scroll down ⬇⬇⬇ <<

 Z tej okazji zapraszamy na wrocławskie świętowanie Bookera dla Olgi Tokarczuk. W niedzielę 29 lipca na scenie muzycznej Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty odbędzie się spotkanie z Olgą Tokarczuk i dwiema tłumaczkami jej książek na język angielski, wspomnianą już Croft i Antonią Lloyd-Jones. Rozmowę poprowadzi Irek Grin.


Wydarzenie towarzyszące 18. MFF Nowe Horyzonty we Wrocławiu
Spotkanie w języku polski, tłumaczone na język angielski.

Czas: niedziela 29 lipca, godz. 19:00
Miejsce: Dziedziniec Arsenału Miejskiego, ul. Cieszyńskiego 9 (Wrocław)

Wstęp wolny

Podczas spotkania dzięki krainaksiazek.pl będzie można kupić książki Olgi Tokarczuk, w tym angielskie wydanie „Biegunów” – „Flights”.

Goście:

Olga Tokarczuk – jedna z najwybitniejszych żyjących polskich pisarek, eseistka, poetka, autorka scenariuszy. Studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jako powieściopisarka debiutowała w 1993 roku „Podróżą ludzi Księgi,” od tego czasu opublikowała kilkanaście książek, wielokrotnie nagradzanych i tłumaczonych na wiele języków. Mieszka we Wrocławiu i w Krajanowie koło Nowej Rudy.
Tokarczuk jest laureatką wielu nagród, w tym m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1997), Paszportu „Polityki” (1997), Nagrody Kulturalnej Śląska (2003), Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego (2008) oraz Uznamskiej Nagrody Literackiej (2012). Sześciokrotnie nominowana do literackiej nagrody Nike, którą otrzymała dwukrotnie, w 2008 roku za powieść „Bieguni” oraz w 2015 roku za „Księgi Jakubowe”. Pięć razy otrzymała Nike czytelników. Za „Dom dzienny, dom nocny” uhonorowana prestiżową nagrodą „Brücke Berlin”-Preis (2002), była także nominowana do International IMPAC Dublin Literary Award (2004).
22 maja 2018 wraz z tłumaczką Jennifer Croft otrzymała Man Booker International Prize za angielskie wydanie powieści „Bieguni” – „Flights”. Tym samy została pierwszą polską laureatką tej nagrody, która – w roku gdy nie zostanie przyznany literacki Nobel – urasta do rangi najważniejszego na świecie wyróżnienia literackiego.

Jennifer Croft – amerykańska pisarka, krytyczka literacka i tłumaczka z języka polskiego, ukraińskiego i argentyńskiego hiszpańskiego. Studiowała tłumaczenie literackie na University of Iowa. Laureatka wielu prestiżowych nagród i stypendiów w dziedzinie przekładu literackiego (m.in. Fullbright, PEN, Michael Henry Heim Prize, Found in Translation). Jej tłumaczenie książki „Bieguni” Olgi Tokarczuk zdobyło najbardziej prestiżową obecnie nagrodę literacką dla literatury światowej, Man Booker International Prize, a Tokarczuk została pierwszą polską pisarką nagrodzoną tą nagrodą. Bieguni ukazali się już w Wielkiej Brytanii i Australii, szykowane jest wydanie amerykańskie, a Croft pracuje obecnie nad przekładem kolejnego dzieła Tokarczuk, Ksiąg Jakubowych.

Antonia Lloyd-Jones – studiowała starożytną grekę i język rosyjski na uniwersytecie w Oxfordzie. Autorka ponad stu przekładów literatury polskiej na język angielski, m.in. książek Pawła Huelle, Jarosława Iwaszkiewicza, Ryszarda Kapuścińskiego czy Zygmunta Miłoszewskiego, a także poezji, w tym Tadeusza Różewicza. Jej przekłady doczekały się wielu nagród, a w czerwcu 2018 roku sama tłumaczka została uhonorowana Transatlantykiem, najbardziej prestiżową nagrodą dla popularyzatorów literatury polskiej za granicą. Stanley Bill, szef studiów polskich na Uniwersytecie w Cambridge, nazwał ją „jednoosobową ambasadą polskiej kultury w krajach anglojęzycznych”. Wielką zasługą Lloyd-Jones jest także wprowadzenie i niezwykłe zaangażowana promocja na rynku anglojęzycznym Olgi Tokarczuk, której dwie książki przełożyła: „Dom dzienny, dom nocny” (2002), „Prawiek i inne czasy” (2010).

Prowadzący:
Irek Grin – wydawca, menadżer kultury, pisarz. Pomysłodawca i szef festiwali literackich, m.in. Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław czy Bruno Schulz. Festiwal we Wrocławiu. Od maja 2013 do końca 2016 roku kurator Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 odpowiedzialny za literaturę. Koordynator obchodów Światowej Stolicy Książki UNESCO – Wrocław 2016-2017. Juror Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Od 2018 roku dyrektor Wrocławskiego Domu Literatury.

------------------------------------------------------------------------------------------

Booker in Wrocław: Tokarczuk, Croft and Lloyd-Jones – meeting in Polish (translated into English)

22 May 2018 is undoubtedly one of the most important dates in the history of Polish literature. On that day, Olga Tokarczuk – as the first writer from Poland – was awarded Man Booker International Prize, one of the most important literary awards in the world, and in a year without literary Nobel Prize, perhaps even the most important. The jury awarded the prize for the English edition of Tokarczuk’s "Flights,” translated by Jennifer Croft.

We invite everyone to celebrate Booker for Tokarczuk in Wrocław. On Sunday 29 July, on the music stage of the New Horizons International Film Festival, Olga Tokarczuk will speak with two translators of her books into English, Croft and Antonia Lloyd-Jones. The meeting will be moderated by Irek Grin.

An accompanying event of 18. MFF Nowe Horyzonty we Wrocławiu

Time: Sunday 29 July, 7 pm
Location: Courtyard of the City Arsenal, ul. Cieszyńskiego 9.

Admission: free

Thanks to krainaksiazek.pl you will be able to buy „Flights” in English (and other Tokarczuk’s books in Polish) at the meeting.

Guests:

Olga Tokarczuk – one of the most eminent contemporary Polish writers, essayist, poet and screenwriter. She studied psychology at the University of Warsaw. Her first novel, "Podróż ludzi Księgi” [The Journey of the Book-People] was published in 1993. Since then, she published over a dozen critically acclaimed books, translated into many languages. She lives in Wrocław and Krajanów.
Tokarczuk received many awards, including the Kościelski Award (1997), "Polityka” Passport (1997), Usedomer Literaturpreis (2012) and Brückepreis (2015). She was nominated for Nike Award six times, and won it in 2008 for "Flights” and in 2015 for "Księgi Jakubowe” [The Books of Jacob]. For "House of Day, House of Night” she received the prestigious „Brücke Berlin”-Preis (2002), she was also nominated for International IMPAC Dublin Literary Award (2004).
On 22 May 2018, together with translator Jennifer Croft, she received Man Booker International Prize for the English edition of "Flights”. She is the first Polish writer to receive that award.

Jennifer Croft – American writer, literary critic and translator from Polish, Ukrainian and Argentine Spanish. She studied literary translation at the University of Iowa. Recipient of many grants and awards (including Fullbright, PEN, Michael Henry Heim Prize, Found in Translation). Her translation of "Flights” by Olga Tokarczuk was awarded Man Booker International Prize. "Flights” was already published in United Kingdom and Australia, and the US edition will appear soon. Croft is currently working on another book by Tokarczuk, "Księgi Jakubowe” [The Books of Jacob].

Antonia Lloyd-Jones – studied Ancient Greek and Russian at the University of Oxford. She translated over one hundred books from Polish into English, including prose by such authors as Paweł Huelle, Jarosław Iwaszkiewicz, Ryszard Kapuściński and Zygmunt Miłoszewski, as well as poetry by, e.g. Tadeusz Różewicz. Her translations won many awards, and in June 2018 Lloyd-Jones received Transatlantyk, the most prestigious distinction for popularizing Polish literature abroad. Dr Stanley Bill, lecturer in Polish Studies at the University of Cambridge, called her a "one-person embassy of Polish culture in English-speaking countries”. She also introduced Olga Tokarczuk’s book to the English book market – she translated "House of the Night, House of the Day” (2002) and "Primeval and Other Times” (2010).

Moderator:
Irek Grin – publisher, cultural manager and writer. Founder and director of literary festivals, including International Crime and Mystery Festival and Bruno Schulz. Festival in Wrocław. From May 2013 to December 2016 he worked as a curator of the European Capital of Culture Wrocław 2016 responsible for literature, and he coordinated the programme of UNESCO World Book Capital Wrocław 2016. Member of the jury of Angelus Central European Literature Award. Since 2018 he is the director of Wrocław Literature House.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem