Wrocławski Program Wydawniczy – ścieżka dla autorów

W piątek 1 maja wystartował nabór dla pisarek i pisarzy oraz tłumaczek i tłumaczy w ramach specjalnej edycji Wrocławskiego Programu Wydawniczego. Operatorami programu są Strefa Kultury Wrocław oraz Wrocławski Dom Literatury. Łączna pula środków do rozdysponowania to 132 000 złotych, gdzie jednorazowa pomoc dla jednego twórcy wyniesie 2200 złotych brutto.  
Przed tygodniem informując o pracach nad nową edycją Wrocławskiego Programu Wydawniczego pisaliśmy też i objaśnialiśmy trudną sytuację, w jakiej znalazł się polski rynek wydawniczy i księgarski oraz jakie niesie to skutki dla ludzi utrzymujących się z pisania czy tłumaczenia literatury. Dzisiaj przedstawiamy konkrety dotyczące "Wrocławskiego Programu Wydawniczego - ścieżki dla autorów".
 
Kto może ubiegać się o wsparcie w ramach WPW - ścieżka dla autorów?
 • autorki i autorzy utworów literackich (proza, poezja, dramat) oraz komiksu i powieści graficznej
 • tłumaczki i tłumacze literatury
 
Jakie kryteria autorzy muszą spełnić?
 •  w naborze mogą wziąć udział autorki i autorzy, którzy w ciągu ostatnich 5 lat napisali lub przetłumaczyli i wydali książkę prozatorską lub tom poetycki bądź opublikowali co najmniej 5 tekstów literackich w czasopismach lub antologiach (posiadających numery ISNN lub ISBN),
 • z powyższych wymogów zwolnieni będą członkowie organizacji zrzeszających autorów, w tym m.in.: Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Unia Literacka i Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Wystarczy, że spełnią oni pozostałe kryteria programu – o których niżej,
 •  WPW - ścieżka dla autorów jest programem skierowanym do artystów wrocławskich, co weryfikowane jest wyborem właśnie  Wrocławia jako miejsca rozliczania podatku dochodowego,
 • autorki i autorzy, którzy zechcą skorzystać z wsparcia, zobowiążą się do powierzenia organizatorom fragmentów swojej niepublikowanej twórczości, pomagając stworzyć bazę wrocławskiej twórczości literackiej,
 • wreszcie, jako że chcemy pomóc zwłaszcza osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji, o otrzymanie wsparcia finansowego w pierwszej kolejności będą mogły się ubiegać osoby, które nie są zatrudnione na etatach w pełnym wymiarze czasu pracy, nie pobierają rent lub emerytur wyższych niż minimalne krajowe wynagrodzenie lub od początku roku z tytułu sprzedaży majątkowych praw autorskich nie uzyskały dochodów w kwocie wyższej niż czterokrotność miesięcznej płacy minimalnej

 

Jak złożyć wniosek do WPW - ścieżka dla autorów?

 • w pierwszej kolejności trzeba pobrać i wypełnić wniosek (formularz zgłoszeniowy jest do pobrania u dołu tej strony bądź na stronie Strefy Kultury Wrocław),
 • wszyscy zgłaszający swój akces do programu zobowiązani są dołączyć (w formularzu) fragment tworzonego utworu prozatorskiego lub dramatycznego (od 7000 do 9000 znaków ze spacjami) bądź do 5 utworów poetyckich, fragment komiksu lub powieści graficznej,
 • jeśli zgłaszacie tłumaczenie utworu literackiego powinno ono też zawierać tekst w języku oryginalnym oraz oświadczenie, że autor tekstu oryginalnego wyraził zgodę na rozporządzanie nim przez tłumacza,
 • wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy: sabina.majcher@strefakultury.pl w tytule maila wpisując "WPW - ścieżka dla autorów"

Wszystkie powyższe dane należy zawrzeć w specjalnie przygotowanym formularzu

 

A jak wyglądać będzie procedowanie w ramach WPW?

"WPW - ścieżka dla autorów" startuje 1 maja 2020 i potrwa aż do 30 listopada 2020 roku lub do wyczerpania środków (czyli 60 wypłat w ramach WPW). Nabór jest ciągły, a wnioski będą przyjmowane między 1 a 15 dniem każdego miesiąca (1-15 maja, 1-15 czerwca itd.). Po 15 dniu każdego miesiąca nastąpi weryfikacja formalna i ocena przez Komisję, tak że decyzja o udzieleniu wsparcia zapadnie do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału we "Wrocławskim Programie Wydawniczym - ścieżka dla autorów" znajdują się w regulaminie, który pobrać można poniżej lub ze strony  Strefy Kultury Wrocław. 

 

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem