Wrocławski Program Wydawniczy: znamy wyniki naboru dla autorów

Poznaliśmy laureatki i laureatów pierwszego naboru dla autorek i autorów w ramach nowej ścieżki Wrocławskiego Programu Wydawniczego. System wsparcia wspólnie uruchomiły Strefa Kultury Wrocław i Wrocławski Dom Literatury, by wspomóc wrocławskie środowisko literackie w trudnym czasie pandemii. Po zapoznaniu się z 34 zgłoszonymi projektami komisja postanowiła wypłacić środki 32 osobom.

Nowy sposób uczestnictwa we Wrocławskim Programie Wydawniczym w zamyśle organizatorów nie jest kolejnym konkursem grantowym, a promocją twórczości literackiej – w szczególności poprzez stworzenie swego rodzaju „bazy wrocławskiej literatury”. Jednocześnie ścieżka dla autorów zapewnić ma najbardziej potrzebującym twórcom i twórczyniom wsparcie finansowe. Łączna pula środków do rozdysponowania to 132 000 złotych, gdzie jednorazowa pomoc dla jednego twórcy wyniesie 2200 złotych brutto.

W pierwszym, majowym naborze do nowej odsłony Wrocławskiego Programu Wydawniczego złożono aż 34 wnioski. Po etapie oceny formalnej, wnioski trafiły pod obrady czteroosobowej komisji, złożonej z dwóch przedstawicieli Strefy Kultury Wrocław i dwóch przedstawicieli Wrocławskiego Domu Literatury. Członkowie komisji podjęli decyzję o przyznaniu dofinansowania 32 autorom, którzy zgłosili się do programu. Ponad dwudziestu zgłaszających otrzymało za swe projekty maksymalną liczbę punktów. Pełne rozstrzygnięcie naboru znajduje się w załączniku.

Kolejny nabór od poniedziałku

Już 1 czerwca otwarty zostanie drugi nabór do autorskiej ścieżki Wrocławskiego Programu Wydawniczego. W naborze, podobnie jak poprzednio, wziąć będą mogli udział pisarki i pisarze oraz tłumaczki i tłumacze, którzy wyniki swej pracy publikowali w ciągu ostatnich 5 lat albo zrzeszeni są we wskazanych regulaminowo organizacjach zrzeszających autorów. Program jest skierowany do pisarzy i tłumaczy tworzących we Wrocławiu, co zweryfikowane zostanie miejscem rozliczania podatku dochodowego. O otrzymanie wsparcia finansowego w pierwszej kolejności będą mogły się ubiegać osoby, na których sytuację finansową pandemia wpłynęła w najbardziej dotkliwy sposób (np. twórcy niezatrudnieni na etatach w pełnym wymiarze czasu pracy).Wnioski w ramach drugiego naboru przyjmowane będą do 15 czerwca, weryfikacja formalna i ocena przez Komisję zamknięte zostaną do ostatniego dnia miesiąca. Fragmenty niepublikowanej twórczości autorów i autorek, którzy zakwalifikują się do Wrocławskiego Programu Wydawniczego, utworzą bazę wrocławskiej twórczości literackiej. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w ścieżce dla autorów Wrocławskiego Programu Wydawniczego znajdują się w regulaminie, który pobrać można poniżej. 

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem